Steg 2: Hur fungerar slutartid – fånga rörelsen

Lifestyle by

Det här är det andra inlägget i vår fotoskola som ska hjälpa dig att bli en bättre fotograf. Du har väl inte missat det föregående steget? Det hittar du här.

Mellan objektivet och kamerasensorn sitter det en dörr. När den är stängd kommer det inte igenom något ljus. Slutartiden styr hur länge den dörren är öppen och släpper igenom ljus till sensorn.

Vad använder jag slutartiden till?

  • Den styr exponeringen, alltså om bilden blir ljus eller mörk
  • Den styr om du får rörelseoskärpa eller fryst rörelse, alltså om ett motiv som rör sig ser ut som att det rör sig eller om det ser ut som att det står stilla.

slutartid_fotokurs_06

Kom ihåg regel

Lång slutartid = mycket ljus hinner in och bilden blir ljusare
Kort slutartid = mindre ljus hinner in och bilden blir mörkare

Hur mäts slutartid och vad betyder siffrorna?

Slutartiden mäts i sekunder och i delar av en sekund.
Det skrivs så här, 1/100 sek, det betyder att slutartiden (tiden då ljus släpps in till sensorn) är 1 sekund dividerat med 100. Så i alla normala sammanhang är det en jättekort tid. Inom foto är 1/100sek den längsta slutartiden som rekommenderas när du fotograferar utan stativ.slutartid_fotokurs_08När du vrider slutartiden åt ena hållet kommer det att stå 60, 100, 200 osv. Det betyder 1/60 sek, 1/100 sek, 1/200 sek osv. Hela talet skrivs inte ut för att det blir för långt.

När du vrider slutartiden långt åt andra hållet kommer det att stå 1”, 2”, 3” osv. Det betyder hela sekunder.

1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1600 är dubbleringar och halveringar av slutartiden. De är hela exponeringssteg som vi pratade om i förra inlägget. Se på bilderna nedanför hur punkten i exponeringsmätaren flyttar sig ett helt steg.slutartidssteg

Snabbövning

Ta din kamera och sätt tiden på 1/60 sek. Nu vill du att slutare ska vara öppen hälften så länge. Ändra till din nya slutartid. Vad får du?

Sätt nu slutartiden på 1/180 sek. Nu vill du göra slutartiden dubbel så lång. Ändra till din nya slutartid.

Nu sätter du slutartiden på 1 sekund. Du vill nu halvera slutartiden. Ändra till den nya slutartiden.

Se de korrekta slutartiderna i slutet av nästa stycke.

Slutartid och exponering

Kom ihåg regel:

Lång slutartid = mycket ljus hinner in och bilden blir ljusare
Kort slutartid = mindre ljus hinner in och bilden blir mörkare

När vi fotograferar strävar vi alltid efter en viss exponering då bilden blir som bäst. Inställningarna för en bra exponeringen skiljer sig åt beroende på ljusförhållanden t.ex. starkt solljus eller en molnig dag, och vad personen som tar bilden tycker om och har för syfte.

Korrekta slutartiderna: 1/120 sek, 1/90 sek, ½ sek.

Snabbövning

Vilken slutartid är längst?

1/100 eller 1/200?
1/60 eller 1/80?

Vilken slutartid är kortast?

1/120 eller 1/20?
1 sek eller 1/16?

Vilken slutartid släpper in mest ljus?

1/40 eller 1/140?
1/80 eller 1/60?

Se de korrekta svaren i slutet av nästa stycke.

Slutartid, rörelseoskärpa och fryst rörelse

Om du fotograferar vatten som rinner och använder en kort slutartid kommer vattnets rörelse att bli fryst som i bilden nedan.

slutartid_fotokurs_02

Om du fotograferar samma vatten fast med lång slutartid så skapas rörelseoskärpa. Det ser nu ut som att vattnet rör sig och det ser mjukare ut. Ju längre slutartid du har desto större blir rörelseoskärpan.slutartid_fotokurs_03

slutartid_fotokurs_04

Korrekta svar: 1/100, 1/60, 1/120, 1/16, 1/40, 1/60

Skakningsoskärpa – något vi vill undvika

Det här är något som man inte vill ha och det ska inte förväxlas med rörelseoskärpa. Medan rörelseoskärpan har ett syfte och skapas av att ett motiv rör sig skapas skakningsoskärpa av just det namnet antyder. Fotografen har skakat kameran. Det gör ofta hela bilden oskarp och fyller extremt sällan ett syfte.

slutartid_fotokurs_05Vid vilken tid det börjar uppstå skakningsoskärpa skiljer sig från person till person. Ju stadigare man är på handen desto längre tid kan man hålla stilla. Som regel brukar man säga att 1/100 sek är vad man kan hålla stilla utan att få skakningsoskärpa.

Fotoövningar

Nu ska du få gå ut och testa olika exponeringstider för att få en bättre magkänsla kring hur de kan variera dina bilder. Du ska:

  • Fotografera 4 olika motiv och varje motiv ska tas 2 gånger, 1 gång med rörelseoskärpa och 1 gång med fryst rörelse. Totalt 8 bilder. Tänk på vid vilken slutartid objektet du fotograferar blir fryst och när det övergår i rörelseoskärpa.
  • Minst 1 av motiven ska fotograferas när det är mörkt. Kom ihåg att använda stativ eller ställa kameran på något fast t.ex. en mur. Testa olika slutartider för att se hur resultatet skiljer sig åt. Tips på saker att fotografera under natten är bilar som kör och vatten med reflektioner från gatubelysning.
  • Stå med kameran i handen och fotografera ett motiv som inte rör sig. Använd en brännvidd runt 50 mm. Börja på 1/100 sek och förläng sedan tiden till 1/80, 1/60, 1/50 osv. Jämför sedan bilderna och se när det börjar komma skakningsoskärpa.

Summering

Du har nu läst delen om slutartider och förhoppningsvis gjort uppgifterna. Vi har pratat om vad slutartiden gör, hur den används som ett verktyg för att ändra exponeringen och hur du skapar rörelseoskärpa och fryst rörelse. Fotografering handlar om det praktiska och enda sättet att verkligen lära sig är att gå ut med kameran och öva. När du lärt dig grunderna går det att börja experimentera med olika kreativa sätt att använda slutartiden, som bilden nedanför. Men det är en senare del.

slutartid_fotokurs_01Jag hoppas att du förstår allt och känner att du lärt dig mycket. Om du har frågor eller behöver ha något förklarat på ett annat sätt får du gärna skriva i kommentarerna så hjälper jag dig.

Nästa steg

Steg 3: Hur fungerar bländaren – skärpedjup

Comments